Posjetite na nas facebook-u:

Promocija b.b. d.o.o. za usluge, putnička agencija; OIB 44231205883; Trgovački sud u Splitu, MB. 02656698; MBS. 060263328;
Zagrebačka banka IBAN: HR6523600001102533113; SWIFT: DALM22; ID KOD:HR-AB-21-060263328 Uprava: S.Buljubašić / Z.Bilokapić


>